Solcellen är monterad och ger bra laddning

Med några dagars bra väder så har jag kunnat färdigställa installationen av solcell på vår Linjett 33:a. Vi ville ha solcellen på en stolpe så det är lätt att få bra laddning och effektivitet i systemet.

Systemet är byggt på följande delar:

  1. Sunwind solcell 60 W
  2. NOA vridbar solpanelhållare med 40 mm mast
  3. Solcellskontakter MC4 ovan däck
  4. 2x Scanstrut kabelgenomföring (2-6 mm)
  5. 4 mm2 förtent kabel mellan solcellen och laddningsregulatorn
  6. Laddningsregulator Victron SmartSolar MPPT 75/15
  7. 6 mm2 förtent kabel mellan laddningsregulatorn och batteribanken
  8. Hängsäkring på pluskabeln vid batteribanken

Har inte fört bok på hur mycket tid jag lagt på jobbet, men kanske 10 timmar. Det som tar mest tid är krypandet och funderandet.