Sju paddelpass

Sju paddelpass på en vecka! Sex stycken på paddelmaskin och ett på vattnet: En ovanligt flitig vecka. Åsså två styrkepass på det.