Räserpremiär

Paddelpremiär i räsern. I snöfall. Och bland isflak.