Krävande paddel

Jantex Beta Rio är en krävande paddel.