Hilleberg Saivo 3

Hilleberg lanserade tidigare i år det nya tältet Saivo 4. Saivo 3 har redan funnits länge. Saivo 4 känns inte så intressant tycker jag, men det uppdaterade Saivo 3 med sin nya absidkonfiguration ser spännande ut.

En bekant till mig har det gamla Saivo 3. Det är absolut ett fint tält med goda innertältsutrymmen. Men abisderna de gillar jag inte, de är för flacka och trånga.

Det uppdaterade Saivo 3 har fått en extra båga som ger mer utrymme i ena absiden. Hade jag inte haft Staika för vinterturer så hade jag noga övervägt det nya Saivo 3. Åtminstone hade jag velat kolla upp det.