Fem ton

Totalt fem ton i bänkpressen idag. Risk för träningsvärk imorgon.