Elva kilometer

Elva kilometer på paddelmaskinen. En dag närmare sjösättning av kajaken!