Earth is now our only shareholder

Brevet från Yvon Chouinard på Patagonias hemsida om företagets nya ägare.