10 kilometer på paddelmaskinen. Med 15x60s/60s insprängt. Härligt!