Kategorier
Status

10km

10 kilometer på paddelmaskinen. Med 15x60s/60s insprängt. Härligt!