Turer 2022

Nedan en samling med berättelser från turer jag gjort under 2022, stora som små. Oftast små.