Vårtecken

Måsarnas sång över Sidsjön är ett säkert vårtecken!