Turer 2021

Nedan en samling med berättelser från turer jag gjort under 2021, stora som små. Oftast små.