stol

  • Helinox Chair Zero

    Har kollat en del på friluftsstolar på slutet. Mest på Helinox Chair Zero. Frågan är om man verkligen behöver en stol så man kommer upp från marken då man sitter. Idag använder jag stolar där man monterar in liggunderlag och viker. Med dessa stolar sitter man på marken. Ibland tänker jag att det skulle vara…