på kryss

  • 40 dagar i kajak

    Handen vilar på tidningsuppslaget. Ljuset från kökslampan skapar reflexer i tidningspappret. Jessika fångar den varma vinden uppflugen på ett sjömärke. Bilden är från 1999, det känns som en evighet sedan. Bläddrar i gamla segeltidningar och hittar en artikel som vi skrev åt På Kryss 2000. Det var den första artikeln vi gjorde åt ett magasin.…