hilleberg allak 3

  • Hillebergs tälthandbok 2020

    I slutet på december så annonserade Hilleberg att deras nya Tälthandbok fanns tillgänglig. Hilleberg är inte kända för att kasta ur sig nyheter varje år, men de jobbar stadigt och kontinuerligt med sina produkter. I årets katalog tycker jag för egen del att det finns en intressant nyhet. Man kan hämta katalogen i butik och…