Svenska skärgårdar

Sverige har fantastiska skärgårdsmiljöer. De är spridda längs landets långa kust och är smycken för paddlare att upptäcka och utforska. Här kan man snirkla mellan öar, paddla över öppna fjärdar, bada, uppleva tystnad och tälta ostört på vackra klippor.

Jag började paddla i slutet på 90-talet och jag har paddlat i många av våra skärgårdar, från Haparanda i norr till Bohuslän i söder. De flesta av skärgårdarna besökte jag för cirka 20 år sedan. Jag längtar efter att återupptäcka de skärgårdar jag redan paddlat i, men framförallt utforska de som jag inte paddlat i.

skärgård, kustområde med talrika öar, holmar, skär, kobbar och grynnor.

NE.se

Att hitta en sammanställning över våra svenska skärgårdar är inte lätt. Vissa skärgårdar är tydligt definierade medans andra kan kallas under flera namn och innefatta olika delar. Jag har gjort en egen sammanställning utan ambition att vara rätt eller precis och har fokuserat mig till kustskärgårdarna.

Mitt mål är att genomföra en längre tur i var och en av skärgårdarna som vi har längs vår vackra kust. Det får ta tid.

#svenskaskärgårdar

Västkusten

  • Bohusläns skärgård
  • Göteborgs skärgård

Sydkusten

  • Bleking skärgård

Ostkusten

Bottenhavet och Bottenviken

  • Hälsinglands skärgård (Hudiksvall & Söderhamn)
  • Höga Kustens skärgård
  • Norrbottens skärgård (Piteå, Luleå, Råneå, Kalix & Haparanda)